ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΝΑΙΤΙΟΛΟΓΗΤΗΣ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ

Ο αγοραστής έχει στην διάθεσή του προθεσμία δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την παράδοση του προϊόντος για να υπαναχωρήσει από την αγορά που τυχόν πραγματοποίησε χωρίς να αναφέρει τους λόγους ή να μας παρέχει οιαδήποτε εξήγηση. Αν το προϊόν έχει ήδη αποσταλεί ο πελάτης οφείλει να επιστρέψει αυτό ακριβώς στην κατάσταση που το παρέλαβε. Η επιστροφή του προϊόντος γίνεται δεκτή μόνον εφόσον πρώτα ο αγοραστής έχει εξοφλήσει κάθε ποσόν που επιβαρύνθηκε η εταιρεία για την αποστολή του προϊόντος σε αυτόν και τα έξοδα αποστολής για την επιστροφή του. Εξαίρεση από την ανωτέρω υπαναχώρηση προβλέπεται όταν το προϊόν έχει κατασκευασθεί σύμφωνα με τις προδιαγραφές του αγοραστή ή τα προϊόντα δεν είναι κατάλληλα προς επιστροφή για λόγους προστασίας της υγιεινής.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ - ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Ο αγοραστής έχει στην διάθεσή του προθεσμία δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την παράδοση του προϊόντος για να υπαναχωρήσει από την αγορά που τυχόν πραγματοποίησε σε περίπτωση α) που το προϊόν είναι διαφορετικό από αυτό που παρήγγειλε β) που το προϊόν έχει ελάττωμα ενημερώνοντας προς τούτου την εταιρεία εγγράφως και ηλεκτρονικά με αποστολή e-mail στην διεύθυνση ....... Στις περιπτώσεις αυτές το προϊόν παραλαμβάνεται από την εταιρεία και ελέγχεται για την διαπίστωση του αναφερομένου από τον αγοραστή ελαττώματος . Εάν διαπιστωθεί ελάττωμα θα γίνεται αντικατάσταση του προϊόντος με όμοιο καινούργιο ή σε περίπτωση μη διαθεσιμότητας, με άλλο καινούργιο αντίστοιχης ποιότητας και τιμής, άλλως σε περίπτωση που ο αγοραστής δεν επιθυμεί αντικατάσταση θα πραγματοποιείται η επιστροφή των χρημάτων του η οποία θα γίνεται με τον ίδιο τρόπο που είχε γίνει η αρχική πληρωμή του αγοραστή προς την εταιρεία. Τα έξοδα αποστολής τόσο για την επιστροφή των προϊόντων στην εταιρεία όσο και για την επαναπροώθηση στον αγοραστή του αντικατεστημένου προϊόντος βαρύνουν την εταιρεία. Σε περίπτωση που τα προϊόντα επιστραφούν κατεστραμμένα ή ελλιπή η εταιρεία έχει το δικαίωμα να ζητήσει αποζημίωση από τον πελάτη το ποσό της οποίας θα καθορίζεται από την κατάσταση των προϊόντων και να προβαίνει μονομερώς σε ολικό ή μερικό συμψηφισμό της απαίτησής του αυτής έναντι του αγοραστή.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ

Εάν κάποιο προϊόν φτάσει στα χέρια αγοραστή και για κάποιο δικό του λόγο δεν τον ικανοποιεί , τότε μπορεί να το επιστρέψει στην εταιρεία εντός 10 ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή του μαζί με την απόδειξη λιανικής πώλησης στέλνοντας e-mail προς την εταιρεία όπου θα αναφέρεται ο λόγος επιστροφής και το νέο προιόν που επιθυμεί ο αγοραστής το οποίο πρέπει να έχει τουλάχιστον ίση αξία με το αρχικό προιόν. Στην συνέχει αποστέλλει το προιόν αφού πρώτα το συσκευάσει προς την εταιρεία. Τα μεταφορικά της επιστροφής όσο και της νέας αποστολής επιβαρύνουν τον πελάτη . Το προιόν δεν θα γίνεται δεκτό για αλλαγή α) Εάν έχει χρησιμοποιηθεί. β) Εάν έχει πλυθεί. γ) Εάν έχει καταστραφεί η συσκευασία του ή έχουν αφαιρεθεί τα ταμπελάκια του. Ιδιαίτερα τα μαξιλάρια ύπνου για προστασία της υγείας του καταναλωτή δεν αλλάζονται για κανένα λόγο.